Cuijkse Stier voor Gerard Stoffels

Publicatiedatum: Dinsdag 12 mei 2020

Dinsdag 12 mei 2020 was officieel de laatste werkdag van de heer Gerard Stoffels uit Haps. Na tien jaar dag-in-dag-uit als wethouder voor de inwoners van de gemeente Cuijk actief te zijn geweest, gaat hij met pensioen. Tijdens de raadsvergadering van 12 mei 2020 werd digitaal stilgestaan bij dit afscheid (voor iedereen live te volgen). Tijdens deze raadsvergadering heeft de heer Gerard Stoffels de Cuijkse Stier ontvangen. Burgemeester Wim Hillenaar heeft de Cuijkse onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid als wethouder.

Namens Algemeen Belang (AB) heeft hij in 1996 zitting genomen in de commissie Ruimte. In 2008 volgde hij de heer Jan Nabuurs op als raadslid namens Algemeen Belang Cuijk (ABC), zoals de partij sinds 2006 heette. De heer Stoffels was lid van de commissie Ruimte van juli 2002 tot april 2006 en van september 2008 tot november 2009. Vanaf september 2008 was hij lid van de commissie Bestuur. Toen de heer Arnold Peeters als fractievoorzitter van ABC stopte nam de heer Stoffels deze functie in de raad over. Een half jaar later werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en werd hij lijsttrekker van Algemeen Belang Cuijk (ABC).

Van 22 september 2008 tot 12 april 2010 was hij raadslid. Tijdens de raadsvergadering van 12 april 2010 werd de heer Stoffels (ABC) officieel benoemd tot wethouder.

Zijn inzet en enthousiasme voor de gemeente Cuijk  is van groot belang geweest en hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve bekendheid van de gemeente Cuijk.

"De Cuijkse Stier", waarvoor model heeft gestaan het kunst­werk op de hoek Maasboule­vard/Odiliadijk te Cuijk, wordt toegekend en uitgereikt aan hen, door wier activiteiten de gemeente Cuijk in positieve zin bekendheid heeft gekregen of naar verwach­ting zal verkrijgen.