Verkeersplateau om veiligheid te verhogen

Publicatiedatum: Vrijdag 24 april 2020

Gildekamp - Heeswijksestraat

De Heeswijksestraat vormt een belangrijke fietsverbinding tussen de Heeswijkse Kampen en het treinstation en het centrum van Cuijk. Op dit moment is dit fietspad echter afgesloten omdat de kruising met de Gildekamp gevaarlijk is. De gemeente Cuijk gaat nu een verkeersplateau aanleggen om de veiligheid te verhogen. De fietsverbinding kan daarmee vanaf 9 mei 2020 weer worden opengesteld.

Verbinding

Fietsers die vanaf de Heeswijkse Kampen richting het centrum van Cuijk of weer terug willen rijden maken vaak gebruik van de route via de Heeswijksestraat. Daar waar de Heeswijksestraat uitkomt op de Gildekamp hebben fietsers voorrang. In de praktijk werkt dit echter niet. De inrichting en functie van de Gildekamp maken dat met name automobilisten die de situatie ter plekke niet kennen de fietser te vaak over het hoofd zien. Ernstige ongelukken zijn tot op heden gelukkig nog niet gebeurd maar de gemeente vindt de situatie toch te gevaarlijk. Vandaar dat de route nu tijdelijk is afgesloten.

Plateau

De gemeente heeft om advies gevraagd aan de lokale Werkgroep Fietsbelang en de landelijke Fietsersbond. Om de fietsverbinding weer op een veilige manier open te stellen gaat de gemeente nu een verkeersplateau aanleggen. Daarbij wordt de voorrangssituatie voor fietsers opgeheven. Automobilisten hebben dus weer voorrang op de fietser maar zijn wel gedwongen hun snelheid fors omlaag te brengen. Dat moet ongelukken voorkomen.

Aanleggen

Om een verkeersplateau aan te kunnen leggen zal de Gildekamp vier dagen worden afgesloten. De werkzaamheden beginnen op woensdag 4 mei 2020 en duren tot en met zaterdag 9 mei 2020. Daarna wordt de route via de Heeswijksestraat weer opengesteld.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de heer E. Noij, afdeling Openbare Werken, Werkorganisatie CGM, tel. 0485-396600 of eric.noij@cgm.nl.